Un cititor (Florin Puşcaş) întreabă. Un teolog penticostal (Dr. John Tipei) răspunde.

Un cititor (Florin Puşcaş) întreabă. Un teolog penticostal (Dr. John Tipei) răspunde.

Cititorul:

1. Penticostalii susţin ideea conform căreia Botezul cu Duhul Sfânt nu există fără semnul vorbirii în limbi.

2. Din ceea ce spune Pavel, se înţelege clar: „Nu toţi vorbesc în limbi”. Apostolul ne îndeamnă chiar să „umblăm după darurile cele mai bune”.

În ciuda acestor adevăruri simple, penticostalii susţin că toţi cei umpluţi cu Duhul Sfânt vorbesc în limbi, iar acolo unde nu se vorbeşte în limbi, se organizează stăruinţe. Şi nu se stăruie după cele mai bune daruri, aşa cum îndeamnă apostolul, ci se stăruie, practic, după vorbirea în limbi. De ce ignoră penticostalii un adevăr prezentat în Biblie?

Teologul:

Răspund pe rând întrebărilor şi obiecţiunilor tale. Iată răspunsurile mele:

1. Tu nu faci diferenţa între vorbirea în limbi ca semn al umplerii cu Duhul Sfânt şi vorbirea în limbi ca dar al Duhului. Vorbirea în limbi ca semn trebuie înţeleasă ca o manifestare supranaturală care însoţeşte umplerea cu Duhul.

2. În al doilea rând, se pune problema legitimităţii folosirii porţiunilor narative din Scriptură pentru articularea doctrinelor.

3. În ce priveşte textul din 1 Corinteni, am anticipat deja spunând că nu există obligaţia ca toţi penticostalii să vorbească în alte limbi.

4. În ce priveşte eşalonarea calitativă a darurilor spirituale, cred că greşeşti. Darurile din capul listei oferite de apostolul Pavel nu sunt superioare celor de la finalul listei.

5. Penticostalii nu stăruie după vorbirea în limbi, cum spui tu. Ei stăruie după umplerea cu Duhul, în vederea mărturisirii cu autoritate a Domnului şi a trăirii în sfinţenie.

6. Răspund şi la o întrebare pe care o ridică unii dintre interlocutorii baptişti pe acest blog, legată de necesitatea stăruinţei. Prefer să vorbesc despre „rugăciune stăruitoare” sau „perseverenţă în rugăciune” când este vorba de a cere Duhul Sfânt, decât de „stăruinţă”. Mă distanţez complet de cei care afirmă că a cere umplerea cu Duhul prin rugăciune este inutil pe motiv că „un dar nu se cere.” În Luca 11:13, Domnul ne spune că „Tatăl va da Duhul celor care i-l cer.”

One response to “Un cititor (Florin Puşcaş) întreabă. Un teolog penticostal (Dr. John Tipei) răspunde.

  1. “Habia un hombren de los fariseos que se hamaba Nicodemo, un principal entre los judios. Este vino a Jesus de noche, y le dijo” Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas setas senales que tu haces, si no esta Dios con el. Respondio Jesus y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: como puede un hombre nacer siendo viejo? Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondio Jesus: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espiritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carnne es; y lo que es nacido del Espiritu, espiritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de donde viene, ni a donde va; asi es todo aquel que es nacido del Espiritu. Respondio Nicodemo y le dijo: Como puede hacerse esto? Respondio Jesus y le dijo: Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no recibis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creeis, como creereis si os dijere las celesttiales? Nadie subio al cielo, sino el que descendio del cielo; el Hijo del Hombre, que esta en el cielo. Ycomo Moises levanto la serpiente en el desierto, asi es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Via con Dios amigos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s