Útmutató hatékony ima összejövetelekhez

Egyik utazásaim folytán, megkért egy nagy gyülekezet missziós bizottság vezetője, hogy vegyek részt egyik gyűlésükön. Épp végleges döntést akartak hozni a missziósalapjuk világszintű befektetéséről. A bizottság tagjai közül egyesek doktorok, üzletemberek, és nagyon értelmes emberek voltak.

Szinte két óra hosszáig hallgattam kitűnő stratégiai javaslataikat, arra nézve, hogy miként fogják megnyerni a világot Krisztusnak. Mikor befejezték a megbeszélést, a bizottság vezetője megkért, hogy osszam meg én is a véleményem és terveimet.

Felálltam, rájuk néztem és azt mondtam: „Testvéreim, nem akarom egy percüket sem rabolni. Csak egy kérdés engedtessék meg nékem: hányszor találkoztatok Isten arcát keresni és imádkozni azokért a tervekért, amiket ma este megbeszéltetek?”

Nagy csend lett a teremben. A válasz nyilvánvaló. Általában egy személy nyitotta és egy másik pedig bezárta a megbeszélést egy imával.

Azon az estén a missziósbizottság rádöbbent, hogy a nélkül akarták építeni Isten országát, hogy Istent is bevonják abba. Elkövették azt a végzetes hibát, hogy Isten vezetését és bölcsességét saját ötleteikkel és módszerereikkel helyettesítették. Mikor kihagyták az imát, akkor fegyverek nélkül akartak harcolni. Azon az estén ez a missziós bizottság meghozta a döntést, hogy Isten akaratát keresse, mielőtt előállnak terveikkel.

1. Nélküle semmit sem vagyunk képesek cselekedni

Sok gyülekezet és közösség hangsúlyozza az ima fontosságát, de igazából csak nagyon kevés az, aki végzi is ezt. Milyen emberek tulajdonítanak nagy fontosságot az imának? Csak azok, akik eljutottak arra a következményre, hogy „…Nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15:5)

Amikor igazából imádkozunk, akkor elismerjük: „Isten, csakis a te Lelked által, nem pedig a mi képességeink, terveink vagy módszereink által fog előrelépni az Te Országod. Szükségünk van rád, hogy megalkosd a terveket, hogy előttünk járj, és minden lépésnél megmondd, mit kell, nekünk cselekedni.”

Amikor összegyűjtesz embereket imádkozni, ez az első és legfontosabb igazság, amit meg kell tanítanod nekik

2. Hogyan kezdjük el?

Hívj meg embereket

Ne bátortalanodj el, ha csak kevesen jönnek el az első alkalomra. Jusson eszedbe, hogy az Úr megígérte, hogy Ő ott lesz. Ne hagyd abba a hívogatást.

Legyen egy vezető

Ez lehet a lelkipásztor, vagy bárki, aki szívén viseli az imádkozást és képes vezetni egy imacsoportot. Ha nincs vezető, és senki nem tudja valójában mi is történik, az emberek könnyen elbátortalanodnak, és lemaradoznak.

Vonj be minél több embert

Nem egy ember körül kell forogjanak a dolgok, hanem lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy kivegye a részét és hozzájáruljon az alkalom sokszínűségéhez. Például bátoríthatod őket, hogy:

 • legyen egy kezdő imájuk, egy gondolatuk, vagy pedig egy igéjük (3-5 perc)
 • vezessék az éneklést
 • osszanak meg híreket a missziómezőkről
 • osszanak meg hálaadásra való okokat, vagy imameghallgatásokat
 • osszanak meg különböző imakéréseket a gyülekezettel, egyénekkel, misszionáriusokkal, vagy pedig a világban való helyzetekkel kapcsolatban. Néha, hogyha kisebb a csoport, mindenki megoszthat egy-egy mondatot azzal kapcsolatban, hogy mit végez az Úr jelenleg az ő életében, és arról, hogy miként imádkozhatnak mások a csoportból érte

Legyen egy világtérképetek

Ez világosabb és tágabb képet fog nyújtani mindenkinek a világmisszióval kapcsolatban. Legyen valaki, aki képes megmutatni a helyeket és országokat, amelyekért imádkoztok.

Legyenek információitok a világban lévő helyzetekről és imakérésekről

Ez elérhető az interneten, vagy pedig különböző misszionáriusok, missziós szervezetek imaleveleiből. Az Operation World című könyv, a világ minden országával kapcsolatban különleges információkkal és imakérésekkel bír.

Vezessetek imanaplót

Legyen egy tábla, ahova felíródnak az elhangzott imatémák, kérések. Úgyszintén, megkérheted az embereket, hogy jegyzeteljenek, hogy ne felejtsék el az imatémákat

 • legyen egy lista, ahova folyamatosan feljegyzitek az imakéréseket
 • jegyezzétek fel mikor és hogyan válaszolta meg Isten az imákat, mint Isten hűségének és gondviselésének bizonyítéka

Oszd fel az időt

 • magasztalás, dicsőítés és éneklés
 • hálaadás a megválaszolt imákra, amikor nem hangoznak el kérések
 • közbenjárás – annak az ideje, amikor Isten elé hozzuk hit által kéréseinket és mások szükségeit, nem pedig készen előállított terveket, amiket Isten meg kéne áldania. Nem csak magunk és gyülekezetünk számára kell kérjünk, hanem közbenjárni másokért és az elveszett világért.

Imádkozzatok specifikusan

Specifikus imák specifikus szükségekért specifikus válaszokat fognak eredményezni az Úrtól. Ez nagyban meg fogja erősíteni az imádkozók hitét.

Folytassátok az imádkozást az imaalkalom befejezése után is

Bátorítsd embereidet, hogy legyen személyes imaéletük a hét folyamán, és hogy folyamatosan imádkozzanak az imaalkalmon megemlített szükségekért.

3. Az imaalkalom ideje

Kezd és fejezd be időben

Legyen változatos a stílus

Ne ragaszkodj egy bizonyos formához, hanem inkább legyen szabad állni, ülni, letérdelni, kezet felemelni, stb. Egyéb ötletek:

 • imádkozzatok, mint csoport az elején és a végén
 • oszoljatok fel kiscsoportokra, mikor különböző országokért imádkoztok
 • imádkozzatok kettes csoportokban, amikor egymás szükségeiért, vagy a gyülekezet betegjeiért, stb. imádkoztok. Javasolt nőket (lányokat) nőkkel (lányokkal), férfiakat (fiúkat) férfiakkal (fiúkkal) csoportosítani. Ez megőrzi az imádkozás komolyságát, főleg ifjúsági körökben.
 • változtassatok imapartnert újabb imakérés bemutatása után

A kisebb csoportokban való imádkozás segíteni fog főleg azoknak, akik nincsenek hozzászokva a nyilvános imádkozáshoz. Amikor a vezetők érzékelik, hogy elegendő idő volt hagyva, hogy a feltárt kéréseket végigimádkozzák, egy kézösszecsapás, vagy egy ének segíteni fog ismét összegyűlni újabb imakérések feltárásának meghallgatására, vagy pedig imapartnerek cserélésére.

Egyszerre csak néhány imakérést tárjatok fel

Ez azért jó, mert keveset könnyebb észben tartani, és az imádkozás is „frissebb” lesz.

Legyenek énekek

Különböző imatémákért való imádkozások között legyenek dicsőítő énekek énekelve

Hagyjátok a Szentlelket, hogy vezesse az összejövetel menetét

Nem annyira a mi erőfeszítésünknek kell lennie, hanem inkább érzékenység az Úr vezetésére.

Befejezés

Egy imádkozással kellene, befejeződjön az alkalom (közös, vagy egyéni, és végül valaki bezárja) amikor kifejezzük Istenben való bizalmunkat, aki hűséges ígéreteihez. Az emberek nagy elvárásokkal menjenek haza Isten válaszát illetően.

4. Mi folytja el az imaalkalmak életét?

Az ördög semmitől sem retteg, amit te teszel, csak attól, ha imádkozol. Ezért emlékezz, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy visszatartson a tényleges imádkozástól.

Vigyázz:

 • a mellékvágányokra, nehogy az imabuzdítások és a kérések feltárása több időt vegyen igénybe, mint az imádkozás
 • az imádkozásra szánt időre, hogy ne legyen lerövidítve a közösség vagy  a beszélgetés kedvéért, vagy pedig később kezdés és hamarabb való befejezés kényelméért.
 • a rendszertelen ima összejövetelekre. Ha az összejövetel vezetője hiányzik, akkor bízzon meg valaki mást, mintsem, hogy elhalassza az összejövetelt. A látogatottság csökkenni fog, ha csak tetszőlegesen gyűltök össze.
 • mások lekicsinylésére. Példa erre, amikor a tagok nem tanúsítanak kellő szeretet, vagy nem adnak helyet olyanoknak, akik más istentisztelethez, énekstílushoz, nyelvezethez, vagy „ima hagyományokhoz” vannak hozzászokva.
 • Az unalmat keltő dolgokra:

 1. hosszas imák
 2. másokat kijavító, vagy leíró imák
 3. hogy két vagy három tapasztaltabb ember végezze az összes imádkozást, nem adva helyet az újabb, kezdő imádkozóknak, akiknek szüksége van időre, hogy bátorságot és szavakat merítsenek
 4. nem elegendő új imatéma feltárása
 5. merevség, ugyanazon stílusú imádkozás, semmi formaváltozás, és nem adni meg a szabadságot a változtatásra minden egyes egyénnek
 6. elbátortalanodás a hitetlenség miatt. Az emberek elcsüggedve mennek haza, ha senki nem tanúsít elvárást Isten válaszát illetően

K. P. Yohannan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s