Meditație de Advent

”Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr” Ioan 1:14

Cea mai mare minune care s-a întâmplat pe Pământ a fost aceea că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Cel care era lângă Tatăl când a întocmit Universul, când l-a făcut pe Adam, Cel care a desfășurat gloriile și cunoștea cea mai mică stea din Cosmos, Cel care n-avea nevoie de nimic, a trecut într-o clipită la stadiul în care avea nevoie de aer, apă, hrană, îmbrăcăminte, pentru ca mai apoi să scrie la Golgota cea mai frumoasă poveste de dragoste pentru toată omenirea.

Suntem într-o perioadă de Advent, de așteptare. Peste câteva zile vom sărbători această minune: a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dar noi suntem întru-un advent: când Domnul Isus s-a înălțat la cer, doi îngeri i-a înștiințat pe apostoli: ”Bărbați Galileeni, de ce stați si vă uitați la cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.” Fapte 1:11

Iar în Apocalipsa se spune: ”Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da. Amin.

Semnele venirii Domnului Isus sunt tot mai clare, într-o zi Îl vom vedea venind pe norii cerului. Așa cum s-au împlinit toate profețiile cu privire la prima venire, așa se vor împlini și cele cu privire la a doua venire.

Cel mai bine ar fi să ne lăsăm cercetați, și cu ocazia acestui Advent să ne întrebăm cum Îl așteptăm pe Împăratul Împăraților: cu bucurie știind că ne vom primi răsplata, că va urma să ne petrecem veșnicia cu Mirele nostru iubit, sau cu frică știind că pentru noi Domnul Slavei va fi Judecătorul care ne va trimite în pedeapsa cea veșnică. De pe acest pământ putem să ne rezolvăm problema veșniciei, pentru ca atunci când trâmbița va răsuna, Domnul Isus să ne spună: ”Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.”

Amin.

One response to “Meditație de Advent

  1. Pingback: Meditație de Advent - Ziarul toateBlogurile.ro·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s