Miért futsz el tőlem?

Nalika Kadam messziről látta a félelmet a nő szemében, aki a forrásnál  mosogatta az edényeit. Ahogy közeledett, a nő igyekezett hamar befejezni,  mielőtt még Nalika odaér. Gyorsan összeszedte a dolgait és elsietett,  amikor Nalika utánaszólt.

“Miért futsz el tőlem?” kérdezte a nőt.

Nalika azonban tudta a választ. Körülbelül egy évvel ezelőtt a kiszámíthatatlan  viselkedése az egész falut megrémítette. Hirtelen egy gonosz szellem szállta  meg, és úgy kezdett el viselkedni, mint egy őrült holdkóros. Megharapott  embereket, kővel dobálta őket és botokkal kergette. Meztelenül kezdett el  járkálni, minden ruhadarabot letépett önmagáról és nem engedte, hogy  felöltöztessék. Egyszer az újszülött csecsemőjét is a földhöz csapta.

Az elmeállapota egyre romlott, mígnem uralhatatlanná vált. Rokonai egy  cölöphöz láncolták, hogy megóvják mások és az ő testi épségét.

Férje, Pankaj, mindent megpróbált, hogy gyógymódot találjon őrült  feleségének. Minden állatot eladott a háztól, hogy gyógyszert vehessen,  minden keresetét a varázslóknak adta. Amulettes karkötőket adtak melyekre istenek és istennők nevei voltak felírva, hogy azokat viselje csukóján és bokáján. Azonban minden vallásos szertartás ellenére Nika állapota egyre csak romlott.

Kétségbeesetten és reményvesztetten, Pankaj Tahir Chavan misszionárius segítségéért esedezett, hogy jöjjön és imádkozoon a felesége gyógyulásáért.

Tahir misszionárius bátorította őt Isten Igéjéből, a Márk 5-ben lévő démoni megszállott történetével, és kilenc testvérrel elindultak, hogy imádkozzanak Nalikáért.

Három óra hosszat imádkoztak ezért a fiatal feleségért.

Másnap Tahir meglátogatta ismét Pankajt, és csodálatára hó hírt hallott Nalika állapotáról. “Amióta megőrült, soha nem aludt nyugodtan egy éjszaka sem. Sőt, sokszor egész éjszaka ébren volt. De tegnap az imádság után, este 10 órátol reggel 6-ig békésen aludt” – mondták neki.

Felbátorodva a hírtől, Tahír megígérte, hogy a következő héten minden nap meglátogatja őket és folytatja az imádkozást Nalikáért. A harmadik napon jelentős változást észleltek: Nalika nyugodt volt. Már nem kellett kötelekkel megkötni a kezét, hogy ne támadjon rájuk, ha közeledtek.

Amint teltek a napok és folytatódott az imádkozás, Isten helyreállította Nalika elmeállapotát a normálisra. A faluban mindenki ámulattal bámulta, hogy meggyógyult.

Nalika és férje, Pankaj, átadták életüket Krisztusnak. Még hárman hozták meg ezt a döntést látva Isten csodáját Nalika életében.

A csodálatos szabadulás révén Nalika elmondhatta a félénk nőnek a forrásnál, “már nem vagyok egy őrült, Jézus Krisztus meggyógyított, normális vagyok, mint te.”

Forrás: Gospel For Asia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s