Misszió a Bibliában

VILÁGSZINTÜ MISSZIÓ
(Zsolt 72, 96, Ézs 52:7-15, 60, 62, Róm 10:12-21, ApCsel 8:5-17, 13.1-52, 14:1-26, 15:36-41, 16:1-40)

A. A világmisszió győzelme
– általános utalások a misszióra:

 • Zsolt 2:8
 • Zsolt 22:28
 • Zsolt 68:32
 • Zsolt 96:3
 • Ézs 2:2
 • Ézs 11.9
 • Ézs 42:4
 • Dán 2:44-45
 • Mal 1:11
 • Mt 24:14
 • Mt 28:19 (Mk 13:10)
 • Mk 16:15
 • Lk 24:47 (ApCsel 13:3)
 • ApCsel 16:9
 • ApCsel 26:17-18 (Róm 10:15)
 • Jel 14:6

B. Krisztus királyságának növekedése
– próféciák:

 • Zsolt 72:16
 • Ézs 9:7 (Ézs 42:4)
 • Ézs 54:3
 • Ézs 55:5
 • Ézs 60:5, 22
 • Mk 4:31-32

C. Misszionáriusok

 • Nóé – 2Pt 2:5
 • Ezékiás küldöttei – 2Krón 30:6
 • Jónás – Jón 3:2
 • Jézus Krisztus – Luk 19:10
 • Az első gyülekezet tagjai – ApCsel 8:4
 • Fülöp – ApCsel 8:5
 • Péter – ApCsel 15:7
 • Apollós – ApCsel 18:24

D. Pál missziós útjai

 • Első – Barnabással és János Márkkal (ApCsel 13 – 14 részek)
 • Második – Silással (ApCsel 15:36 – 18:22)
 • Harmadik – Timóteussal és másokkal (ApCsel 18:23 – 21:15)
 • Útja Rómába – Lukáccsal, Ariszztarkosszal és másokkal (ApCel 27 – 28 részek)

E. A pogányok megtérése
1. Előre megjövendölve

 • 1Móz 22:18
 • Zsolt 22.27
 • Zsolt 86:9
 • Ézs 9:2 (Ézs 42:1)
 • Ézs 49:6 (Ézs 55:5)
 • Ézs 60:3
 • Dán 7:14
 • Hós 2:23 (Mal 1:11)
 • Éf 3:6

2. Példák

 • ApCsel 10:45
 • ApCSel 11:1
 • ApCsel 13:48
 • ApCsel 15:7
 • ApCsel 18:6
 • ApCsel 28:28 (Róm 9:24)
 • Róm 15:9 (Gal 3:14)
 • Jel 11:15 (Jel 15:4)

F. Világszintű istentisztelet
– a misszió világszintű istentiszteletben való kicsúcsosodása:

 • Zsolt 22:27-28
 • Ézs 45:22-23 (Ézs 49:7)
 • Ézs 66:23 (Zak 14:16)
 • Róm 14:11
 • Fil 2:9-11 (Jel 3:9)
 • Jel 15:4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s