A zsoltárok és az érzelmek

A zsoltárok az ember érzelmeinek őszinte kifejezése Isten előtt. Rengeteg érzelemmel találkozunk, és lenyűgöző az, ahogyan a zsoltár írója elmondja Istennek mindazt, ami a lelkében van. Íme néhány példa:

 • Magány: „magányos és nyomorult vagyok” (Zsolt 25:16).
 • Szeretet: „szeretlek, Uram, erősségem” (Zsolt 18:1).
 • Félelem: „féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója” (Zsolt  33:8).
 • Gond: „a gond miatt vége lesz életemnek” (Zsolt 31:11).
 • Sajnálkozás: „bánkódom vétkeim miatt” (Zsolt 38:19).
 • Összetöretés: „a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem” (Zsolt 51:19).
 • Csüggedtség és háborúság: „miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem” (Zsolt 42:6)
 • Szégyen: „szégyen borítja arcomat” (Zsolt 44:16).
 • Ujjongás: „mennyire ujjong, hogy megsegítetted” (Zsolt 21:2).
 • Csodálat: „az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben” (Zsolt 118:23).
 • Gyönyörködés: „az ÚR törvényében gyönyörködik” (Zsolt 1:2).
 • Öröm: „nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk” (Zsolt 4:8).
 • Vígság: „örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges” (Zsolt 9:3).
 • Indulatosság: „ha felindultok is, ne vétkezzetek” (Zsolt 4:5).
 • Békesség: „békében fekszem le, és el is alszom” (Zsolt 4:9).
 • Bánat: „szemem elhomályosodott a bánattól” (Zsolt 6:7).
 • Kívánság: „az alázatosok kívánságát meghallgatod” (Zsolt 10:17).
 • Remény: „maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk” (Zsolt 33:22).
 • Magasztalás: „magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek” (Zsolt 35:18).
 • Buzgóság: “mert emészt a buzgóság házadért” (Zsolt 69:10).
 • Szenvedés: “de engem, megalázottat és szenvedőt, segíts meg” (Zsolt 69:30).
 • Bizalom: “ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom” (Zsolt 27:3).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s