Építő történetek

Tegnap egy idős (77 éves) nénit látogattunk meg. Már rég óta nem tud eljönni az imaházba, de mindig, mikor elmegyek hozzá, nagy áldásban van részem. A hite nem fogyott el, a reménye egyre nő, Jézus iránti szeretete egyre erősebb.

Nagyon sok próbán ment keresztül élete folyamán, ezek közül mesélt el néhányat.

Egyedülállóként, mert a fia akkor Magyarországon dolgozott, nagy és kemény tél lévén, betegen feküdt az ágyon. Akkoriban nagy, vastag hó takarta be a tájat, de azzal együtt az ő házát is. A szomszédok mind letakarították a havat a tetőről, mert összenyomta volna a tetőt. De ezzel összetörtek rengeteg cserepet is. Neki is felajánlotta a szomszéd legény, hogy letakarítja. Azonban a pénz, amit elkért volna, az több volt, mint egy havi fizetés. Ráadásul még a cserepeket is összetörte volna. A mi testvérnőnk azt mondta, hogy az Isten kezébe bízza magát. Akkor még nem volt megtérve… Lefeküdt, de ott volt benne a félelem, hogy bármikor rarogyhat a tető. Imádkozott, hogy isten viseljen gondot. És Ő gondot is viselt. Reggel,a mikor felébredt, felült az ágyon, és akkor hall egy nagy dübörgést. Az összes hó, ami volt a tetőn, mind lecsúszott, mindkét oldalon. A szomszéd udvara megtelt hóval. Na, mondja a szomszéd legény, nem kell már letakarítani a havat. Nem, mert Isten gondoskodott rólam, mondta örömmel betelve a kis néni. Mikor felébredt, akkor egy hang mondta neki, hogy  olvassa el az 1Péter 5:7-et:

“Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.”

A következő történet azzal is kapcsolatos, hogy miként jutott egyedüllálóvá. Férje otthagyta, amikor 43 éves volt. Elvált, elment egy fiatalabbal. Azt mondta neki, hogy ”nem vagy jó semmire, eredj, akaszd fel magad!” Így vált egyedülállóvá. Nevelte gyerekeit. De a Sátán nagyon kísértette, és egy nap kész volt a tettre. Mikor fia hazajött a munkából, és lefeküdt pihenni, ő bement a fásszinbe és magára zárta az ajtót. De a kis fekete kutya megérzett valamit, és elkezdte kaparni az ajtót nagy határozottan. A kötél el volt készülve, már a nyakában volt. A kutyus látva, hogy nem boldogul, beszaladt a házba és kezdte lehúzni a fiú lábát az ágyról. az felébredt és nem tudta, hogy mi van, de a kutya odavezette a fásszinhez. Mikor meglátta, hogy mi történik, azt mondta édesanyjának: “Anyám, ha engem nem is sajnál itthagyni, legalább ezt a kis kutyát sajnálja meg, mert felébresztett, hogy ne engedjem, hogy megtegye.” Így maradt életben.

Folyton ott volt benne az, hogy ő nem jó semmire. Egyszer világgá akart menni. A sírástól nem is látott az utcán. Megszólította egy asszony, hogy hová megy?

– “Megyek világgá” – mondta.

Jöjjön az imaházba.

– Nem megyek!!!!

De végül csak rábeszélte és elmnet. Mike testvér mintha neki prédikált volna. Egézs végig sírt. De öt év kellett neki, hogy dönteni tudjon, és megtérjen.

Isten munkálkodik az emberek életében, csodálatos, ahogy egyesekkel törődik. Gondolom nagyon sokan elmondhatjuk, hogy velünk is különösképpen törődik. Vagy ha talán még nem így látod, akkor adjon kegyelmet az Úr, hogy ráébredj!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s