Levél egy bűnöshöz

A leány életében először minden olyan érdekes volt, de aztán minden szertefoszlott, és nem maradt más, mint a nyomorúság. Végül is Chicago alvilágában kötött ki. Zajos mulatságokat csapott a barátaival és a barátnőivel, szíve mélyén azonban ott volt az elveszett otthon utáni vágy.

Anyja egész éven át várt gyermekére. Szívesen utána ment volna, hogy megkeresse, de hol?

A szeretet találékony. Levelet írt. De hová? Leányának címét a bűnügyi rendőrség se tudta már évek óta felfedezni. Csináltatott magáról egy csomó fényképet, úgy, ahogy volt, a szomorúságtól megöregedve, a képeket papírlapra ragasztotta, és minden egyes papírra felírta:

Jöjj haza!

Anyád vár!

A képeket azután elvitte azokra a szórakozóhelyekre, ahová a chicago-i alvilág járt, és engedélyt kért, hogy a falra akaszthassa.

Vajon ér ez valamit? Elolvassa a lánya? És ha igen, hallgat rá?

Sötét éjszaka volt. Az egyik bárban valami nótát játszott a zenekar.

Fiatal nő imbolygott a bárpult felé a bűnbarlangon végig. Lelke üres volt, élete elrontva. Hirtelen megállt, mint akit villám sújtott.

A falon egy idős asszony képét látta…

Jöjj haza!

Anyád vár!

Szívszaggató sikoltás hallatszott: Anyám!

Egy órával később otthon volt.

Csupán négy szó, nem sok!

De ebben a négy szóban benne van annak a levélnek a tartalma is, amit Isten küld neked:

Jöjj haza!

Valaki, aki nagyon szeret, vár rád!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s