Relații sănătoase

Un fragment dintr-un documentar
pe care l-am citit, mia
atras atenţia, acesta spune:
“în Africa şi Asia, copiii şi adulţii mor de
foame, în Europa mor din lipsa unei relaţii
vii cu alte persoane”.
Copiii Domnului trebuie să se evidenţieze
şi prin calitatea relaţiilor pe care
le au, învăţând de la Mântuitorul lor, ei
ştiu să investească în acestea, ştiu să fie
un umăr pe care se poate plânge, dar şi o
companie cu care să-ţi poţi împărtăşi bucuriile.
Necazurile împărtăşite sunt mai
u şor de purtat şi găsesc o rezolvare ra pi –
dă, încredinţându-le în mâna Celui care
le poate rezolva. Bucuriile împărtăşite sunt
amplificate şi sunt o pricină de laudă la
adresa lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu
sunt o sursă de vitalitate pentru că
nădejdea care este în ei nu-i lasă supăraţi,
întristaţi, ei pot fi bucuroşi şi în necazuri
pen tru că ştiu că toate lucrează spre bi –
ne le lor, pot fi o sursă de încurajare pentru
semenii lor, ştiind că Cel în care şi-au
pus încrederea este Creatorul cerului şi
al pământului şi le poartă de grijă.
Relaţia pe verticală pe care o au aceştia
cu Dumnezeu, nu-i lasă să fie superficiali
în relaţiile pe orizontală cu semenii
lor, sunt altruişti, sinceri, plini de dra –
gos te, receptivi la nevoi. “Prietenul ade –
vă rat iubeşte oricând şi în nenorocire
a junge ca un frate” (Prov. 17:17)
Domnul să ne ajute să fim prieteni a –
de văraţi pentru semenii noştri, ştiind că
Prie tenul nostru cel mai bun e chiar Re –
gele Regilor şi Domnul Domnilor, să-L
arătăm în relaţiile noastre şi să creştem
în asemănare cu El, urmându-I exemplul
în relaţiile noastre. Amin.

Un fragment dintr-un documentar pe care l-am citit, mi-a atras atenţia, acesta spune:

“în Africa şi Asia, copiii şi adulţii mor de foame, în Europa mor din lipsa unei relaţii vii cu alte persoane”.

Copiii Domnului trebuie să se evidenţieze şi prin calitatea relaţiilor pe care le au, învăţând de la Mântuitorul lor, ei ştiu să investească în acestea, ştiu să fie un umăr pe care se poate plânge, dar şi o companie cu care să-ţi poţi împărtăşi bucuriile. Necazurile împărtăşite sunt mai uşor de purtat şi găsesc o rezolvare rapidă, încredinţându-le în mâna Celui care le poate rezolva. Bucuriile împărtăşite sunt amplificate şi sunt o pricină de laudă la adresa lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt o sursă de vitalitate pentru că nădejdea care este în ei nu-i lasă supăraţi, întristaţi, ei pot fi bucuroşi şi în necazuri pen tru că ştiu că toate lucrează spre bine le lor, pot fi o sursă de încurajare pentru semenii lor, ştiind că Cel în care şi-au pus încrederea este Creatorul cerului şi al pământului şi le poartă de grijă.

Relaţia pe verticală pe care o au aceştia cu Dumnezeu, nu-i lasă să fie superficiali în relaţiile pe orizontală cu semenii lor, sunt altruişti, sinceri, plini de dragos te, receptivi la nevoi. “Prietenul adevă rat iubeşte oricând şi în nenorocire a junge ca un frate” (Prov. 17:17)

Domnul să ne ajute să fim prieteni ade văraţi pentru semenii noştri, ştiind că Prie tenul nostru cel mai bun e chiar Regele Regilor şi Domnul Domnilor, să-L arătăm în relaţiile noastre şi să creştem în asemănare cu El, urmându-I exemplul în relaţiile noastre.

Amin.

“Calitatea relaţiilor pe care le întreţine face un om fericit.”

“Învață să îți scrii durerile pe nisip și bucuriile pe stâncă.” (Augustin)

2 responses to “Relații sănătoase

  1. dear radical discipleship pray for our ministry helping poor people in india and orphan kids we need your prayers and help to reach more of this people in india .thanks with prayers pastor richard .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s