szeretethimnusz

A szeretethimnusz mai nyelven

Fabinyi Tamás szerint

Isten = Szeretet
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, Vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy “van egy álmom”…
De szeretet nincs bennem,

Olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.
Ha futurológusként, a jövõ mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként elõre látom is a jövõt…

Szeretet pedig nincs bennem,

Olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve…

De szeretet nincsen bennem,

Olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmembõl. ..

Szeretet pedig nincs bennem,

Olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késõ estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra..

Ám szeretet nincs bennem,

Olyan lennék, mint egy üres belû hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a bibliámat, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerõsítve készülök elmenni…

De szeretet nincs bennem,

Semmi hasznom abból.
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendõ, mint amikor valaki azt mondja : “szomjúhozom” .
A szeretet meglepõ, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai elõtt megy Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának,

De együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját.
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezõk liliomaival és az ég madaraival.
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erõfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.
A szeretet soha el nem múlik.
Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.
Legyenek bár Istentiszteletek, véget fognak érni,

Legyenek bár egyházak, meg fognak szûnni,

Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.
Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és Ö lesz majd minden mindenekben.
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen.

A szeretet nélküli felelõsség : figyelmetlen.

A szeretet nélküli igazság : kemény.

A szeretet nélküli okosság : gõgös.

A szeretet nélküli barátságosság : hûvös.

A szeretet nélküli rend : kicsinyes.

A szeretet nélküli hatalom : kíméletlen.

A szeretet nélküli birtoklás : fösvény.

A szeretet nélküli adakozás : képmutató.

A szeretet nélküli vallásosság : bigott.

A szeretet nélküli hit : vakbuzgó.

A szeretet nélküli remény : fanatikus.

A szeretet nélküli élet : értelmetlen.
Most azért megmarad a hit,

A remény,

A szeretet,

E három.
Ezek közül pedig a legnagyobb : JÉZUS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s